Scoala 150 Bucuresti
Istoric
 • Înființată în anii 1861-1862, școala s-a numit la început „Școală Gratuită a Așezămintelor Brâncovenești din Suburbia Gorgani”.
 • Din anul 1864, a devenit ”Școala publică de Fete numărul. 3” care în 1895 s-a transformat în Școala Primară Mixtă din suburbia Elefterie, plasa Dâmbovița, județul Ilfov.
 • În anul școlar 1900–1901, se transformă în Școala de Fete nr. 5, iar între 1918-1925, titulatura completă a școlii este Școala nr. 5 de Fete Iancu Zalomit.
 • Din 1940 numărul școlii se schimbă, această numindu-se Școala Primară de Fete nr. 15 Iancu Zalomit.
 • Între 1943 – 1944, se va numi numai Școala nr. 15, iar după reforma învățământului din 1955, va deveni Școala de Fete nr. 150.
 • Localul de astăzi al școlii în care ne desfășuram activitatea a fost clădit în anul 1960.
 • Școala Gimnazială Nr. 150, așa cum se numește astăzi, cuprinde elevi  de vărste diverse, înscriși în  grădiniță și în clasele primare și gimnaziale.
În prezent
 • În anul școlar 2020-2021, Școala Gimnazială nr.150 funcționează cu un număr de 22 clase de învățământ primar și 18 clase clase de învățământ gimnazial.
 • La nivel preșcolar,  Șccoala Gimnazială Nr.150 are și grădiniță  unde  funcționează o grupă  de 20 de preșcolari.
 • Actualmente, elevii studiază în școală limbile engleză, germană și franceză, urmează cursuri opționale și cercuri tematice, participă la  diferite olimpiade și concursuri, precum și la competiții sportive și cultural-artistice.
 • Elevii noștri obțin an de an premii și recunoaștere la nivel municipal, regional, național și internațional. 
 • La toate acestea se adaugă profesionalismul cadrelor didactice care dau constant  generații remarcabile.

Situată în sectorul 5 din București, pe Bd. Eroii Sanitari nr. 29-31, Școală Gimnazială Nr. 150 este o școală cu o tradiție îndelungată  în învățământul bucureștean.

Este o adevărată pepinieră de talente,  în care s-au format o seama de personalități ale vieții publice din România dintre care menționăm actrițele Clody Bertola și Maria Filotti și numeroși medici, ingineri, arhitecți, oameni de artă, cercetători științifici, care s-au remarcat în țară și peste hotare.