Procesul de instrucţie şi educaţie se centrează pe un set de valori pe care le dorim definitorii pentru profilul moral şi acţional al elevilor noştri, precum:

 

Profesionalismul – a avea cunoştinte, abilităţi si respect faţă de muncă, cu dorinţa de a fi cel  mai bun în domeniul său de activitate

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

Toleranţa – a accepta multiculturalismul şi diversitatea etnică şi de idei.

 

Şcoala noastră va forma un absolvent autonom, responsabil, în măsură să decidă asupra  propriilor trasee de dezvoltare profesională.

În parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie, şcoala va funcţiona într-un proces al „transparenţei” şi al „transferabilităţii” competenţelor profesionale.