Componența  Comisia de evaluare și asigurare a calității este
următoarea:

 Responsabil:

      -Kodjabashija  Corina -prof. biologie;

 Membrii:

     Simona Iordănescu -prof. învățământ primar;

     -Avram Melania prof. engleză- secretar;

     -Diocilă Justin -prof. educație fizică și sport;

     –Mihalache Mihaela -lider sindicat F.S.L.I.;

     -Melania Amuza – reprezentant al Comitetului de părinți;

     -Lazarov Alexandru- reprezentant al Consiliului Local;