Nr.crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

FUNCȚIA

1.      

Doicilă Justin 

Director coordonator. Președintele C.A.;

2.      

Lazăr Cristina

Director adjunct. Cadru didactic al Școlii Gimnaziale Nr.150;

3.      

Agica Delia

Cadru didactic al Școlii Gimnaziale Nr.150;

4.      

Benea Alina

Cadru didactic al Școlii Gimnaziale Nr.150

5.      

Bolocan Miruna

Cadru didactic al Școlii Gimnaziale Nr.150;

6.      

Dima Alina  

Cadru didactic al Școlii Gimnaziale Nr.150;

7.      

Lazarov Alexandru Sebastian

reprezentant al Consiliului Local;

8.      

Roșca Iustinian

reprezentant al Consiliului Local;

9.      

Burlacu Oleg

reprezentant al Consiliului Local;

10.             

Claudiu Octavian Ceti

reprezentant al primarului Sectorului 5;

11.             

Căpățână Cătălin

Președinte  al consiliului reprezentativ al părinților;

12.             

Savastre Gabriela

Vicepreședinte al consiliului reprezentativ al părinților;

13.             

Voicu Rareș

Vicepreședinte al consiliului reprezentativ al părinților;

Avram Melania

Secretar al Consiliului de Administrație;

Tudor Mariana

Observator Sindicat (F.S.L.I.);

Bărbieru Nadia Olivia

Observator Reprezentant sindicat (F.E.N.);