Hotărârea  nr. 1/03.09.2020

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 150 întrunit în ședința din data de 03.09.2020,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

având în vedere:

-decizia I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1. Validarea formațiunilor de studiu, a profesorilor diriginți în urma consultării consultarea Consiliului Profesoral în ședința din 03.09.2020;

Art.2.  Validarea  organigramei Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar 2020-2021;

Art.3.  Acordarea punctajelor   fișelor de autoevaluare  personalului didactic și didactic auxiliar, pentru anul școlar 2019-20120 în urma prezentării  și validării acestora în Consiliul Profesoral din 03.09.2020;

Art.4. Numirea coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare în urma  propunerilor și validării acestuia în Consiliul Profesoral din 03.09.2020;

Art.5 . Constituirea Comisiei pentru realizarea efectivelor la clasa pregătitoare;

Art.6. Aprobarea/respingerea unor transferuri la nivelul unității;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

2/07.09.2020

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 150 întrunit în ședința din data de 07.09.2020,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

având în vedere:

-decizia I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1. Aprobarea planului de măsuri privind organizarea activității unității pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei cu SARS-COV2 și planului de măsuri adaptat unității

Art.2. Stabilirea scenariului galben de funcționare al unității  pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei cu SARS-COV2 și planului de măsuri adaptat unității;

Art.2.  Aprobarea a trei contracte de mentenanță necesare pentru funcționarea Școlii Gimnaziale Nr. 150;

Art.3.  Stabilirea programului Școala Altfel;

Art.4. Aprobarea a 5 transferuri transferuri la nivelul unității școlare și respingerea unui transfer cu dosar incomplet;

Art.5. Respingerea petiției administratorului financiar P.V.;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

3/08.09.2020

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 150 întrunit în ședința din data de 08.09.2020,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

având în vedere:

-decizia I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1. Aprobarea unor transferuri la nivelul unității școlare;

Art.2.  Aprobarea planului de curățenie și dezinfecție al unității școlare;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

4/11.09.2020

 

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 150 întrunit în ședința din data de 11.09.2020,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

având în vedere:

-decizia I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

emite prezenta

HOTARÂRE

 

Art.1.  Aprobarea planului de activități și a programului orar  al unității;

Art.2.  Aprobarea programului zilei de 14 septembrie 2020;

Art.3.  Aprobarea/respingerea unor transferuri externe și interne în unitate, care nu au fost analizate în ședințele de CA anterioare;

Art. 4. Aprobarea rotirii claselor în  scenariu  galben;

Art. 5.  Emiterea motivării la petiția domnului B.V.S;

Art.6. Respingerea petiției  domnului D.M. privind  instalarea nebulizatorelor de peroxid;

Art.7.  Respingerea solicitării doamnei V.C privind desfășurarea orelor exclusiv online;

 

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

5/15.09.2020

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 150 întrunit în ședința din data de 15.09.2020,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

având în vedere:

-decizia I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1.  Emiterea unor acorduri pentru  cadrele didactice care ocupă ore de fizică și matematică la nivelul unității;

Art.2.  Se aprobă programul zilei de 14 septembrie 2020;

Art.3.  Se aprobă 1 trei transferuri în unitate, care nu au fost analizate în ședințele de CA anterioare;

Art.4. Respingerea  participării  unei clasei a III-a în  scenariu  verde;

Art.5.  Actualizarea fișei de autoevaluare pentru personalul didactic pentru anul școlar 2020-2021;

Art.6.  Aprobarea procedurilor de triaj epidemiologic și izolare, de protecție sanitară ăn vederea combaterii răspândirii COVID-19;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

 

 

Hotărârea

6/21.09.2020

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 150 întrunit în ședința din data de 21.09.2020,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

având în vedere:

-decizia I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

emite prezenta

 HOTARÂRE

Art.1.  Se aprobă  dezinfecția  la etajul I al unității ca urmare a infectării cu COVID-19 a unui elev din clasa a III-D,  situată la acest palier;

Art.2.  Se aprobă suspendarea  pentru 14 zile a cursurilor clasei a III-a D zilei ca urmare a infectării cu COVID-19 a unui elev;

Art.3.  Se aprobă constituirea  comisiei de implementare, aplicare și monitorizarea a  măsurilor anticovid-19;

Art.4. Se numește domnul D.J.  președinte al comisiei menționate la art.3.;

Art.5. Aprobarea cererilor unor cadre didactice de participare la cursurile CRED;

Art.6. Aprobarea unui transfer din unitate la Colegiul Național  Gheorghe Lazăr;

 

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

7/29.09.2020

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 150 întrunit în ședința din data de 29.09.2020,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

având în vedere:

-decizia I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1.  Aprobarea achiziționării  serviciului de medicina muncii pentru testarea personalului unității, serviciu care are acordul de principiu al primăriei Sector 5;

Art.2.  Aprobarea achiziționării  serviciului de evaluare clădiri unității, serviciu care are acordul de principiu al primăriei Sector 5;

Art.3.  Aprobarea achiziționării  serviciului de mentenanță calculatoare, imprimante, table smart, în vederea primirii acordului de principiu al primăriei Sector 5;

Art.4.  Aprobarea achiziționării  serviciului de mentenanță electrică, în vederea primirii acordului de principiu al primăriei Sector 5;

Art.5.  Aprobarea achiziționării  substanței nebulizatoare pentru nebulizarea spațiilor școlare, în vederea primirii acordului de principiu al primăriei Sector 5;

Art.6.  Aprobarea a 4 transferuri din unitate la alte unități; respingerea a 4 transferuri în unitate;

Art.7. Respingerea petițiilor domnului B.V ca fiind nefondate;

Art.8. Aprobarea cererii de pensionare a doamnei M.M;

Art.7. Respingerea petiției doamnei M.D. ca fiind nefondată;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

8/7.10.2020

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 întrunit în ședința din data de 07.10.2020,

în temeiul:

OMEN Nr 4619/2014 privind metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

OMEC nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

Legii Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului 5784/1494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Legii Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

în baza:

Deciziei I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

având în vedere:

ședința extraordinară a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 din data de 07.10.2020

 emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1.  Aprobarea comisiilor de concurs pentru testarea personalului didactic necalificat  și calificat din unitate;

Art.2.  Se aprobă  achiziția a 24 de camere web pentru  desfășurarea  activităților didactice online în condițiile scenariului galben;

Art.3.  Se aprobă achiziționarea unor servicii pentru mărirea benzii  de internet pentru transmisie a lecțiilor online;

Art.4.  Se aprobă asocierea Școlii Gimnaziale Nr.150 cu centru de concurs al Școlii Gimnaziale Nr.2 în vederea testării   cadrelor didactice fără studii corespunzătoare postului;

Art.5.  Se aprobă angajarea pe 8 ore de matematică a doamnei S.V pe 60 de zile până la desfășurarea concursului;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

9/08.10.2020

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 întrunit în ședința din data de 08.10.2020,

în temeiul:

-OMEN Nr 4619/2014 privind metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

-OMEC nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-Legii Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului 5784/1494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

-Legii Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

în baza:

-Deciziei I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

având în vedere:

-ședința extraordinară a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 din data de 08.10.2020

 emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1.  Măsurile imediate privind  aplicarea normelor igienico-sanitare ca urmare a infectării cu COVID a unui cadru didactic din unitate;

Art.2. Trecere la scenariul online a unității pentru perioada  08.10.2020-21.10.2020;

Art.3. Cadrele didactice în baza OMEC 5545/2020,  pot realiza activitățile didactice online, atât la sediul Școlii Gimnaziale Nr.150, cât și la de acasă ( la domiciliul propriu) pe perioada scenariului roșu;

Art.3.  Aprobarea constitui comisiei de concurs  pentru postul de contabil șef;

Art4.  Respingerea unor transferuri  de elevi la  nivel de unitate;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

10/09.10.2020

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 întrunit în ședința din data de 09.10.2020,

în temeiul:

-OMEN Nr 4619/2014 privind metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de -administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

-OMEC nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-Legii Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului 5784/1494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

-Legii Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

-OMEC 5259/12.11.2019 privind metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021

în baza:

Deciziei I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

având în vedere:

ședința extraordinară a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 din data de 09.10.2020

 emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1.  Aprobarea acordului de principiu orele vacante de fizică cod post 9672  pentru profesor de fizică conform OMEC 5259/12.11.2019 privind metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

11/20.10.2020

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 întrunit în ședința din data de 20.10.2020,

în temeiul:

-OMEN Nr 4619/2014 privind metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

-OMEC nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-Legii Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului 5784/1494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

-Legii Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

în baza:

-Deciziei I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

având în vedere:

ședința extraordinară a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 din data de 20.10.2020

 emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1.  Reactualizarea  Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150;

Art.2.  Desfășurarea activităților didactice se va realiza exclusiv on-line, pentru  14 zile începând cu data de 20.10 2020, potrivit scenariului nr. 3 din cadrul Anexei nr. 2 a OMEC/MS nr.5487/1494/2020, coroborată cu Hotărârea nr. 25/19.10.2020 a C.M.B.S.U;

Art.3.  Aprobarea constituirii comisiei de elaborare pentru  Procedura operațională  și planului de măsuri privind  activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și internetului;

Art.4.  Validarea Raportului de activitate privind starea învățământului;

Art.5.  Validarea documentelor manageriale  prezentate  membrilor Consiliului de Administrație al unității;

Art.6.  Aprobare unor cereri de transfer la nivelul unității școlare;

Art.7. Asocierea cu Colegiul Tehnic Media  în vederea susținerii concursului pentru ocuparea orelor vacante de matematică;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

12/26.10.2020

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 întrunit în ședința din data de 26.10.2020,

în temeiul:

-OMEN Nr 4619/2014 privind metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

-OMEC nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-Legii Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului 5784/1494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

-Legii Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

în baza:

-Deciziei I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

având în vedere:

ședința extraordinară a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 din data de 26.10.2020

 emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1.  Validarea R.O.F.  al Școlii Gimnaziale Nr.150;

Art.2.  Validarea R.I.  al Școlii Gimnaziale Nr.150;

Art.3.  Aprobarea indemnizației de instalare pentru trei cadre didactice în conformitate cu H.G. 281/1993;

Art.4.  Validarea documentelor manageriale  prezentate  membrilor Consiliului de Administrație al unității;

Art.5.  Aprobare procedurii operaționale privind activitățile didactice online desfășurate prin intermediul tehnologiei  și a internetului;

Art.6. Validarea planului managerial al secretariatului;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

13/28.10.2020

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 întrunit în ședința din data de 28.10.2020,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

-Ordinului 5784/1494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

-Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

în baza:

-Deciziei I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

având în vedere:

ședința extraordinară a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 din data de 28.10.2020

 emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1.  Aprobarea înscrierii la susținerea  gradelor didactice a unor cadre didactice  din unitate;

Art.2.  Aprobarea unor cereri de transfer din Școala Gimnazială Nr.150 către alte unități școlare pentru doi elevi;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

14/4.11.2020

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 întrunit în ședința din data de 4.11.2020,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

-Ordinului 5784/1494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

-Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

în baza:

-Deciziei I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

având în vedere:

ședința extraordinară a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 din data de 4.11.2020

 emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1.  Refacerea comisiei de contestații pentru ocuparea postului de contabil șef (administrator  financiar), ca urmare a  demisiei  doamnei M.S.  din funcția de director adjunct și membru în comisia de contestații;

Art.2.  Înlocuirea  doamnei M.S. cu doamna L.Z. ca membru în comisia de contestații;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

15/10.11.2020

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 întrunit în ședința din data de 10.11.2020,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

-Ordinului 5784/1494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

-Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

în baza:

-Deciziei I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

având în vedere:

ședința extraordinară a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 din data de 10.11.2020

 emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1.  Validarea concursului pentru ocuparea postului de contabil șef (administrator  financiar);

Art.2. Angajarea doamnei Z.M în postul de contabil șef (administrator  financiar), ca urmare a promovării concursului organizat în unitate în 05.11.2020;

Art.3. Demararea proiectului de dotare al Școlii Gimnaziale Nr.150  cu echipamente TIC, finanțate din fonduri europene;

Art.4.  Demararea analizei de nevoi privind oferta educațională a Școlii Gimnaziale nr.150 pentru anul școlar 2020-2021, cu consultarea  online a factorilor implicați;

Art.5.  Elaborarea  chestionarelor de consultare în vederea stabilirii ofertei educaționale  prin C.D.Ș;

Art.6.  Emiterea unor recomandări/aprecieri sintetice pentru cadrele didactice  care se înscriu la  grade didactice în anul școlar 2020-2021;

Art.7.  Validarea  comisiei de concurs prin asociere cu Colegiul tehnic Media,  pentru ocuparea posturilor /catedrelor didactice vacante;

Art.8.  Respingerea unui transfer intern în baza art. 63 din LEN 1/2011 și art. 1 (2) din Legea 185;

Art. 9. Aprobarea cererii de  înscriere a  doamnei D.G. la concursul pentru promovarea de la pedagog școlar I. S. la pedagog școlar I A.S.;

Art. 10. Aprobarea cererii de  înscriere a  doamnei D.G. la concursul pentru promovarea de la pedagog școlar I. S. la pedagog școlar I A.S.;

Art. 11. Aprobarea achiziționării serviciilor pentru catalog electronic școlar;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

16/13.11.2020

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 întrunit în ședința din data de 13.11.2020,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

-Ordinului 5784/1494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

-Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

în baza:

-Deciziei I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

având în vedere:

ședința extraordinară a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 din data de 13.11.2020

 emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1.  Stabilirea perioadei de probă pentru doamna Z.M în calitate de  contabil șef (administrator  financiar), ca urmare a promovării concursului desfășurat în unitate;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

 

Hotărârea

17/20.11.2020

 

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 întrunit în ședința din data de 20.11.2020,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

-Ordinului 5784/1494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

-Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

în baza:

-Deciziei I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

având în vedere:

ședința extraordinară a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 din data de 20.11.2020

 emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1.  Stabilirea acordului de principiu pentru doamna S.M în vederea ocupării orelor vacante rezervate de educație plastică;

Art.2. Constituirea comisiei de implementare a  proiectului ”Start spre o educație digitalizată” la nivelul Școlii Gimnaziale Nr.150;

Art.3.  Stabilirea concediilor de odihnă pentru personalul unității;

Art.4.  Aprobarea proiectului educațional ”În universul jocului de șah” sprijinit de Asociația de părinți ai Școlii Gimnaziale Nr.150;

Art.5.  Solicitarea suplimentării planului de școlarizare  cu un loc la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato150

Hotărârea

18/4.12.2020

     Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 întrunit în ședința din data de 4.12.2020,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

-Ordinului 5784/1494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

-Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

în baza:

-Deciziei I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

având în vedere:

ședința extraordinară a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 din data de 4.12.2020

 emite prezenta

 

HOTARÂRE

Art.1.  Aprobarea planului de școlarizare al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar 2020-2021;

Art.2. Aprobarea achiziționării serviciului de catalog virtual la nivelul unității;

Art.3. Aprobarea fișei de evaluare a personalului nedidactic pentru anul  2021;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato

Hotărârea

19/30.12.2020

 

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 întrunit în ședința din data de 30.12.2020,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

-Ordinului 5784/1494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

-Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

în baza:

-Deciziei I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

având în vedere:

ședința extraordinară a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 din data de 30.12.2020

 emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1.  Aprobarea listei cu C.D.Ș. la nivelul Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar 2020-2021;

Art.2. Aprobarea calificativelor pentru personalul nedidactic al Școlii Gimnaziale Nr.150;

Art.3. Aprobarea graficului de distribuire al tabletelor venite în unitate prin programul ”Start spre o educație digitalizată” , începând cu 04.01.2021;

Art.4. Aprobarea cererilor cadrelor didactice pentru recalcularea hotărârilor judecătorești restante în perioada 2008-2020;

Art.5. Respingerea   a două transferuri interne în baza art. 144 din LEM 1/2020 cu modificările și completările ulterioare și aprobarea acordului  unui transfer extern cu solicitarea aprobării ISMB și suplimentarea locurilor la clasa I-a D;

 Director,

Profesor Enache Alexandru Renato150

Hotărârea

20/04.01.202

 

    Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 întrunit în ședința din data de 04.01.2021,

în temeiul:

-art. 96 (4), (8) și art.  97 din Legea Educației Naționale nr.1/2011  cu modificările și completările ulterioare;

-art. (18), art. (20) și art. 21. O.M.E.N. 5.447/20202  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-art.10 din O.M.E.N. 4619/2014  privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Școlii Gimnaziale Nr.150 pentru anul școlar  2020-2021 (R.O.F.Ș.G.150);

-Ordinului 5784/1494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

-Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

în baza:

-Deciziei I.S.M.B. 3358/31.08.2020;

având în vedere:

ședința extraordinară a consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 din data de 04.01.2021

 emite prezenta

HOTARÂRE

Art.1.  Revizuirea hotărârii nr 19/04.01.2021 a Consiliului  de administrație al Școlii Gimnaziale Ne.150 privind aprobarea unei cereri de transfer. Dat fiind faptul că structura votului privind aprobarea transferului a fost cu 5 voturi pentru, o abținere și 3 împotrivă, dintr-un total de 9 voturi, a contravenit  art. 10 (4) din O.M.E.N. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar care precizează că:

   ”Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 dintre membrii prezenți, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare”;

Art.2.  Se invalidează  din  hotărârea nr 19/04.01.2021 a Consiliului  de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.150 doar  privind aprobarea unei cereri de transfer a domnului C.A;

Art.3.  Restul hotărârilor, fiind legale, rămân în vigoare și produc efecte  de la data hotărârii;

Director,

Profesor Enache Alexandru Renato