Rezultatele școlare ale elevilor noștri sunt mândria noastră

Pornind de la rezultatele școlare, se poate constata ușor că în Școala Gimnazială Nr.150 elevii fac performanță și înregistrează an de an progrese deosebite. Cei peste 1100 de elevi ai școlii, ne fac mândrie.  Ei adună an de an sub îndrumarea dascălilor și părinților- rezultate școlare deosebite.  Elevi școlii noastre participă permanent la activități școlare și extrașcolare ce le îmbogățesc orizontul de cunoaștere în pregătirea lor pentru viitor.

Oare cine nu ș-ar dori ca elev să afirme cu mândrie ”Sunt elev al Școlii Gimnaziale Nr.150”