Un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai grele să ți se  pară ușoare”.
Grigore Moisil
Matematician de renume mondial

Pornind de la această aserțiune  se poate constata cu ușurință faptul că o rol fundamental în cultivarea spiritului elevului îl are dascălul. El oferă punți între copil și lumea înconjurătoare și deschide posibilități de a ordona și sistematiza cunoștințele. Dascălul  devine în școală axa centrală  de orientare a fiecărui elev.

Corpul profesoral al Școlii gimnaziale Nr.150 are toate atuurile să transpună în practică toate   modalitățile prin care  se construiesc competențele elevilor  noștri.  Marea  majoritate  titulari, profesorii școlii noastre au dat dovadă de-a lungul timpului de o pregătire profesională deosebită, de implicare și motivare, de  sensibilitate și profundă cunoaștere a tiparelor de personalitate ale elevilor, contribuind la dezvoltarea psiho-emoțională a acestora.