Viziunea școlii derivă din idealul educațional de formare a personalității omului de mâine și constă în asigurarea pregătirii optime a elevilor pentru învățământul liceal, precum și însușirea de către elevi a sistemului valorilor culturale, morale și etice, necesare unei raportări eficiente la cerințele unei societăți în permanentă schimbare.

Misiunea noastră este  ca demersul nostru educațional, alături de familie și comunitate, să devină un ideal  de dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, de formarea a personalității autonome și creative a tinerilor ce vor deveni apți pentru integrarea socio-culturală şi profesională deplină într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue.

Formarea cadrele didactice pentru utilizarea și aplicarea unor procedee didactice moderne, interactive, centrate pe elev.

Strategia pe termen lung a unității noastre este asigurată de o  serie de ținte strategice care transpuse în opțiuni si obiective conduc la realizarea actului educațional.

  • Formarea cadrele didactice pentru utilizarea și aplicarea unor procedee didactice moderne, interactive, centrate pe elev.
  • Dezvoltarea deplină a personalității elevului;
  • Dotarea unității cu materiale didactice moderne şi dezvoltarea infrastructurii școlii;

Promovarea dimensiunilor europene și a egalității de șanse în educația elevilor pe plan local, național și internațional și implicarea părinților în problemele şi activitățile școlare.