Consiliere individuală şi de grup (ofertă cabinet)

 • Consilierea elevilor în probleme legate de: autocunoaştere; imaginea de sine; adaptare şi integrare socială; reuşita şcolară; crize de dezvoltare; situaţii de criză; rezolvarea şi depăşirea unui conflict; însuşirea de tehnici de învăţare eficiente; orientare a carierei.
 • Consilierea profesorilor în probleme legate de: cunoaşterea elevilor, înţelegerea problemelor elevilor, sprijin în dezvoltarea lor, asigurarea echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor, identificarea cauzelor inadaptării şcolare, optimizarea relaţiei şcoală-elev.
 • Consilierea părinţilor în probleme legate de: cunoaştere a copiilor lor, înţelegerea nevoilor şi a comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea familială, şcolară, socială, ameliorarea relaţiei părinte- copil, sprijinirea şcolii în educaţia copilului.

Proiectul OSP

 • Activități de consiliere de grup la clasele a VIII-a;
 • Testare OSP – cls a VIII-a: Sprijinirea elevilor în procesul de orientare şcolară şi profesională în vederea alegerii unui parcurs şcolar ulterior realist şi adecvat propriei persoane;

Testarea OSP se realizeaza pe platforma amn.ro.

Proiectul Project Citizen (educație parentală)

 • Implementat in cadrul orelor de Cultura Civica, la clasele a VII-a A si  a VIII-a C
 • In zilele de joi, orele 11 – 12, se organizează la cabinet un GRUP DE DISCUȚII PENTRU PĂRINȚI « Copilul meu începe școala». În cadrul acestor întâlniri părinții sunt încurajați să împărtășească propriile experiențe, realizările și temerile legate de acest moment important din viața copilului. Ne dorim ca împreună să găsim cele mai eficiente metode pentru a sprijini adaptarea copilului la mediul școlar.
 • Adaptarea Scolară– grup tinta: parintii elevilor din clasa a V-a
 • Orientare școlară și profesională – grup tinta: parintii elevilor din clasa a VIII-a

Pe parcursul întregului an școlar, parintii vor primi (prin intermediul învățătorului/dirigintelui/reprezentant al parintiilor) pe e-mail/grupul de discuții al clasei materiale de EDUCAȚIE PARENTALĂ și invitații/informări despre derularea unor activități specifice adresate părinților.

Program :

 • Luni/Marti:
 • Miercuri/Joi :

Notă: Ședințele de consiliere se realizează pe baza încheierii acordului de colaborare !